Taide

Millainen rooli taiteen käytännöillä ja sisällöillä voi olla oikeudenmukaisissa kestävyyssiirtymissä?

Punos vetää Kenen ilmasto, kenen tulevaisuudet? sekä Seeds for Solidarity -hankkeita, joissa toteutamme kolme teosta erilaisilta ilmasto-oikeudenmukaisuuteen keskittyviltä taiteilijaryhmiltä. Työskentelyssämme keskeistä on mielikuvituksen merkitys elinvoimaisten, rakastettavien ja kestävien tulevaisuuksien rakentamisessa.

Ensimmäisen Punos-teoksen, Orodansádji – Olemisen tila (2021–2022), ovat kehittäneet Jenni Laiti, Merethe Kuhmunen ja Sunna Nousuniemi. Siinä kantavina ajatuksina ovat saamelaisten itsemäärämisoikeus, ilmasto-oikeudenmukaisuus sekä sateenkaarisaamelaisuus. Olemisen tilaa on valmisteltu eri puolilla Saamenmaata, ja työskentely on pohjautunut vuoropuhelulle verkossa ja kasvokkain. Teoskokonaisuus nostaa esille levon, uusiutumisen ja ylisukupolvisen yhteiselon kysymyksiä duodjin (saamenkäsityön), pohjoissaamen kielen ja musiikin kautta.  

Vuoden 2022 alussa käynnistyi toinen Punos-teos, taiteilija-kuraattori Ama Josephine Budgen luoma Acts of Love. Tässä teoksessa nousevat esiin muun muassa antirasismin, hoivan ja vastuunkannon kysymykset taidetyössä ja taideinstituutioissa. Ama Josephine Budgen taiteellinen työ tekee näkyväksi piileviä vallankäytön prosesseja, joiden tunnistaminen ja purkaminen on edellytys kestäville ja oikeudenmukaisille taiteen maailmoille. 

Vuonna 2023 olemme kutsuneet yhteistyöhön Indigenous Climate Futures Embassyn, S.U.R. -kollektiivin sekä itsenäisen kuraattorin Hung-Fei Wu'n luomaan taideteoksia, tapahtumia ja keskusteluja heille keskeisistä lähtökohdista.

Ajatuksemme on, että Punoksen toteuttamat teokset kietoutuvat toisiinsa ja punoutuvat pitkällä aikajänteellä osaksi uudenlaista taiteen ekosysteemiä.