S.U.R.

Tiivistelmä:

S.U.R. haluaa nostaa Etelän teemaksi ja latinalaisamerikkalaisia näkökulmia esiin yliopistojen ekosysteemissä. Keskiössä on tieto, joka ei välttämättä tule virallisista tiedontuotannon paikoista, vaan muodostuu kamppailujen ja vastarinnan organisoinnissa sekä yhteisöllisissä ja kulttuurisissa prosesseissa. Tällä tavoin S.U.R. kytkeytyy dekoloniaalisiin päämääriin ja pyrkii kriittiseen ajatteluun ja keskustelun herättämiseen sosio-ekologisista kysymyksistä. S.U.R. toteuttaa pyöreän pöydän keskusteluja, näyttelyjä, riippumatonta kustannustoimintaa ja esityksiä.