Koulutus

Koulutamme kulttuurialan erilaisia toimijoita vastaamaan paremmin ekokriiseihin ja kestävyysmurroksen asettamiin haasteisiin.

Koulutuksemme, työpajamme ja oppimateriaalimme tukevat organisaatioiden työtä ja näkemyksellisyyttä matkalla kohti elinvoimaisia, rakastettavia ja kestäviä tulevaisuuksia. Koulutuksissamme lähestymme kestävyystyötä muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • Kuinka taide- ja kulttuuriala voi toimia kestävyystransformaatioiden ajurina

  • Taide voimavarana ekokriiseissä

  • Kestävän kehityksen tavoitteet ja muut kestävyysmittarit

  • Hiilijalanjäljestä vihreään kädenjälkeen?

  • Vaikuttavimpien kestävyystoimien tunnistaminen

  • Pilottihankkeiden kehittäminen

  • Kestävien käytänteiden juurruttaminen suuntana elettävät tulevaisuudet

Punos on tunnistanut taide- ja kulttuuritoimijoiden olevan keskeisiä toimijoita, jotka ravitsevat uusiutuvan kulttuurin tarvitsemian ajatusmalleja ja toimintatapoja. Meille on tärkeää tukea organisaatioita tässä työssä ja vahvistaa erityisesti kulttuurikentän kestävyysosaamista ja muutoskyvykyyksiä. Näkemyksemme on, että kulttuurikentän toimijoiden ja instituutioiden kautta oikeudenmukaista ekologista jälleenrakennusta tukevat toimintatavat voivat levitä myös laajemmalti yhteiskunnassa.

Toteutamme koulutukset kuuntelevalla otteella ja pyrimme luomaan tapahtumiimme hyväksyvän, innostavan ja kannustavan ilmapiirin.

Kouluttajina toimivat Punoksen perustajat Anna-Kaisa Koski (anna-kaisa.koski@punos.org) ja Ki Nurmenniemi (ki.nurmenniemi@punos.org).

Koulutuspalveluitamme ovat käyttäneet muun muassa Espoon Modernin taiteen museo EMMA, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Helsingin kaupunginmuseo sekä Frame Contemporary Art Finland.