Utbildning

Vi på Punos utbildar konst- och kulturaktörer i att svara på de utmaningar som klimatkrisen och hållbarhetsomställningen för med sig.

Våra utbildningar, workshoppar och kursinnehåll stödjer organisationers arbete och visioner på vägen mot livskraftiga, älskansvärda och hållbara framtider. 

I våra utbildningar närmar vi oss hållbarhetsarbetet bland annat från dessa perspektiv:

  • Hur kan konst- och kulturfältet främja hållbarhetsomställningen?

  • Konst som kraft och resurs i klimatkrisen

  • De hållbara utvecklingsmålen och andra hållbarhetsindikatorer

  • Från fossilt fotavtryck till grönt handlag?

  • Identifiering och implementering av inflytelserikt hållbarhetsarbete

  • Utveckling av pilotprojekt

  • Hållbara arbetsmetoder som stöd för livskraftiga framtider


Vi anser att konst- och kulturfältet är en nyckelaktör i skapandet av nya tankemönster och tillvägagångssätt som främjar en hållbar och rättvis återuppbyggnad. Därför är det viktigt för oss att stödja organisationer och aktörer i deras hållbarhetsarbete och i synnerhet att stärka kulturfältets hållbarhetskännedom och förändringspotential. Vår uppfattning är att kultursektorns aktörer och institutioner kan bidra till att rättvisa sociala och ekologiska metoder och tillvägagångssätt får en större spridning i samhället.

Vi är lyhörda för aktörernas behov och önskemål då vi förverkligar utbildningarna. För oss är det viktigt att allt vi ordnar präglas av en accepterande, inspirerande och uppmuntrande atmosfär.

Våra utbildningstjänster har beställts av bland annat EMMA - Esbo moderna konstmuseum, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Helsingfors stadsmuseum och Frame Contemporary Art Finland.