Konst

Vilken roll kan konsten spela i rättvisa hållbarhetsomställningar? 

Punos leder det fyra år långa projektet Vems klimat, vems framtider? (2021–2024) som innefattar förverkligandet av tre konstverk av konstnärsgrupper som fokuserar på klimaträttvisa. I vårt arbete lyfter vi fram fantasins förmåga att bidra till uppkomsten av livskraftiga, älskansvärda och hållbara framtider.

Det första konstverket, Orodansádji (sv. Varandets rum), är skapat av Jenni Laiti, Merethe Kuhmunen och Sunna Nousuniemi. Konstverkets grundtankar kretsar kring samernas självbestämmanderätt, klimaträttvisa och upplevelserna av att vara regnbågssame. Orodansádji - Varandets rum har kommit till på olika håll i Sápmi. Centralt för arbetsprocessen har varit en dialog som förts både online och under fysiska möten. Verkhelheten lyfter fram frågor om vila, förnyelse och generationsöverskridande samlevnad genom duodji (samisk slöjd och hantverk), samisk musik och de samiska språken.

I början av 2022 inledde konstnären och kuratorn Ama Josephine Budges arbetet med det andra Punos-verket Acts of Love (sv. Gester av kärlek). Konstverket uppmärksammar frågor kring antirasism, omsorg och ansvarstagande inom konstfältet och konstinstitutioner. Ama Josephine Budges konstnärliga arbete synliggör maktutövningens dolda processer. Identifieringen och dekonstruerandet av dessa är en förutsättning för uppkomsten av en hållbar och rättvis konstvärld.

Arbetet med det tredje beställningsverket inleds 2023. Också i det här verket undersöks hållbarhetsfrågor mångstämmigt och ur olika perspektiv. Vår avsikt är att alla konstverk som Punos förverkligar tillsammans med konstnärsgrupperna vävs samman och i det långa loppet blir delar av ett nytt ekosystem inom konstvärlden.