Forskning

Punos stärker konst- och kulturfältets samhälleliga förändringspotential genom forskning, utbildning och konst.

Hållbarhetsomställningen som hela samhället står inför förutsätter nya idéer och berättelser samt fritt spelrum för fantasin. Kulturella forskningsperspektiv och kreativa tillvägagångssätt måste införas i hålbarhetstänket för att klimatförändringen, artdöden och de andra ekologiska hoten ska kunna behandlas på ett meningsfullt sätt.

Punos verksamhet fokuserar på forskning, och i synnerhet på doktorsavhandlingar som förenar hållbarhetsforskningens och den humanistiska energiforskningens frågeställningar och metoder. De aktuella forskningsprojekten producerar nya empiriska data om konst- och kulturfältets hållbarhetsförändringar. I avhandlingarna undersöks konstnärsresidensens roll i hållbarhetsomställningen (Nurmenniemi) och perspektiv på den fossila energins kulturella kopplingar som samtidskonstforskningen lyfter fram (Koski). 

Punos uppgift är att verka mångsidigt i gränslandet mellan forskning och konst med avsikt att väva samman, omvandla och förmedla tänkande och diskussioner som banar väg för en mer rättvis och ekologiskt hållbar värld. Vi anser att konstnärligt arbete och vetenskaplig forskning stärker och stödjer varandra. Att arbeta med konsten som utgångspunkt betyder för oss ett nära samarbete och kreativa processer tillsammans med konstnärer och konstnärsgrupper: att lyssna, diskutera och vara tillsammans.

  1. How does waste that we would find disturbing and disgusting in everyday life become fascinating when exhibited in a museum setting? What kind of new things can we learn about our societies and their history by exploring unintentionally created and unwanted objects?

    Läs mera