Tutkimus

Punos vahvistaa kulttuurialan yhteiskunnallista muutosvoimaa tutkimuksen, koulutusten ja taiteen keinoin.

Koko yhteiskunnan läpäisevä oikeudenmukainen kestävyysmurros edellyttää uudenlaisia ideoita, tarinoita ja mielikuvituksen nytkähdyksiä. Siksi ilmastonmuutoksen, lajikadon ja muiden ekologisten uhkien mielekäs käsitteleminen edellyttää kulttuuristen tutkimusnäkökulmien ja luovien toimintatapojen entistä vahvempaa punomista osaksi kestävyysajattelua.

Punos toimii tutkimushautomona keskittyen erityisesti väitöskirjoihin, joiden tutkimusotteessa yhdistyvät tieteidenvälisen kestävyystutkimuksen ja humanistisen energiatutkimuksen kysymyksenasettelut ja menetelmät. Tämänhetkiset tutkimusprojektit tuottavat uutta empiiristä tietoa taidekentän kestävyysmurroksista, taiteilijaresidenssien roolista kestävyystransformaatioiden vauhdittamisessa (Nurmenniemi) sekä näkökulmia fossiilisen energian kulttuuristen kytkösten tarkasteluun nykytaiteen tutkimuksen avulla (Koski). 

Punoksen tehtävä on toimia monensuuntaisessa liikkeessä tutkimuksen ja taiteen maailmojen välissä, punoen, kääntäen ja välittäen ajattelua ja keskusteluja, jotka johdattavat kohti oikeudenmukaisempaa ja ekologisesti kestävää maailmaa. Taiteen parissa tehtävä työ ja tieteellinen tutkimus ruokkivat ja tukevat toisiaan. Punoksen toiminnassa taidelähtöisyys tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ja luovien prosessien jakamista taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kanssa: kuuntelemista, keskustelemista ja yhdessäoloa.

  1. Millaisia näkökulmia nykytaideteokset voivat tuoda ymmärrykseen fossiilisesta energiasta ja sen varaan rakentuvasta kulttuurista?

    Lue lisää
  2. Miten taiteilijaresidenssiohjelmat kehittävät, juurruttavat ja levittävät erilaisia kestäviä toimintatapoja?

    Lue lisää
  3. Miksi arjessa häiritsevä ja ällöttävä jäte muuttuu kiehtovaksi, kun se asetetaan esille museokontekstissa? Mitä uutta voimme oppia yhteiskunnistamme ja niiden historiasta tarkastelemalla tahattomia tai ei-toivottuja esineitä?

    Lue lisää