Skuvlen

Mii skuvlet erenoamážit kultur- ja servvodatsuorggi doaibmiid duostut buorebut ekokriissaid ja suvdilvuođanuppástusa hástalusaid.


Skuvlejumiin mii lahkonit suvdilvuođabarggu earret eará čuovvovaš geahččanguovlluid mielde:

  • Kultuvrra nuppástusfápmu

  • Dáidda nákcan ekokriissain

  • Suvdilis ovdáneami mihttomearit ja eará suvdilvuođa mihtut

  • Čitnaluodda vai ruoná gieđaluodda?

  • Eanet váikkuheaddji suvdilvuođadoaimmaid dovdán

  • Pilohttafidnuid ovddideapmi

  • Suvdilis geavadagaid ruohtastuhttin

Midjiide lea dehálaš doarjut organisašuvnnaid suvdilvuođabarggus ja nannet erenoamážit kultursuorggi suvdilvuođamáhtu ja nuppástusnávccaid. Min oaidnu lea, ahte doaibmanvuogit, mat dorjot vuoiggalaš ekologalaš ođđasithuksema, sáhttet leavvat kultursuorggi doaibmiid ja institušuvnnaid bokte maiddái viidásabbot servvodagas.

Mii ollašuhttit skuvlemiid guldaleaddji vugiin ja viggat láhčit iežamet dáhpáhusaide dohkkeheaddji, movttiidahtti ja roahkasmahtti vuoiŋŋa.

Min skuvlenbálvalusaid leat geavahan earret eará EMMA, Suoma kultur- ja dieđainstituhtat, Helssega gávpotmusea ja Frame Contemporary Art Finland

Mii bargat lávga vuorroságastallamis iežamet dáiddáriiguin ja suokkardallat erenoamážit miellagovahusa mearkkašumi suvdilis boahtteáiggiid hámuheapmái.