Acts of Love

Tiivistelmä:

Spekulatiivinen kirjoittaja, taiteilija, kuraattori ja nautintoaktivisti Ama Josephine Budgen Acts of Love on projekti, joka muodostuu kokoamisesta. Hoivaamisesta, tuudittamisesta, vahvistamisesta, kiinnipitelemisestä. Tilan kannattelusta. Ajan kannattelusta. Todistamisesta. Rasisminvastaisen puheen todistamisesta ja siihen puuttumisesta, liikkeestä joka suuntaa pois väkivaltaisuuksista ja kohti rakkaudellisuutta.  

Acts of Love on kasvava kokoelma sähköpostiviestejä, joita mustat eurooppalaistaiteilijat ovat lähettäneet taideinstituutioille ja -organisaatioille. Viestit käsittelevät muun muassa taiteilijoista huolehtimista, heidän turvallisuuttaan, hyvinvointiaan, palkan ja työskentelyolosuhteiden yhdenvertaisuutta. Tällainen viestiminen vaatii aikaa, työtä, huolellisuutta ja sitoutumista kirjoittamiseen, toistamiseen, uudelleenkirjoittamiseen. 

Meidän on toistuvasti vakuuteltava taideorganisaatioille taiteemme, oman itsemme ja jälkeläistemme inhimillisyyttä, joustavuutta ja lempeyttä. Vastaanottajat tulkitsevat viestimme usein väkivaltaisina, aggressiivisina, ylimielisinä, yliherkkinä, itsekkäinä, tietämättöminä, typerinä, epäammattimaisina ja niin edelleen. Tekoina, jotka vahingoittavat instituutiota, organisaatiota tai vastaanottavaa tahoa. Nämä viestit kuitenkin ovat rakkauden tekoja, ja painotan, että kyvyttömyys vastaanottaa niitä sellaisina on yritys. pyyhkiä. meidät. näkymättömiin. 

Acts of Love on myös sarja keskusteluja. Keskustelut käydään taiteilijoiden ja Punoksen välillä, taiteilijoiden ja heidän mentoriensa välillä, taiteilijoiden ja heidän yhteistyökumppaneidensa välillä. Acts of Love on työskentelemistä kohti toimintatapaa, joka kannattelee taiteilijaa työssään ja vastustaa traumojen toistumista. Se on pyrkimys rakentaa, verkkaisesti. Rakentaa aikaa ja toimintakykyä, varmistaa/turvata perusta, minimoida hävikki. Estää energian, ajan ja toimintakyvyn katoaminen kapitalismiin ja valkoisen ylivallan hyödyksi. Keskusteluissa puhutaan tarinankerronnasta pedagogisena käytäntönä. Puhumme yhdessä, ilman läsnä olevaa instituutiota (vaikka instituutio edelleen taustoittaisi ajatteluamme), puhumme haavoittuvuudesta, pelosta ja raivosta.  Puhumme siitä, kuinka tärkeää on esittää vaatimuksia, ja poisjättäytymisen politiikasta. Saatamme sivuta keskinäistä hoivaamista ja ehkä puhua perinnöstä. Tulevista mustista taiteilijoista. Millaisia kirjeitä heidän on kirjoitettava? 

Acts of Love pyrkii todistamaan ja dokumentoimaan sen, että me olimme – olemme – täällä. Että olemme ajatelleet näitä asioita. Tehneet niitä. Rakastaneet monimutkaisesti, radikaalisti ja vastustaen. Että olemme tehneet niin, usein yksin, mutta myös yhdessä. 

Kuvituskuva Ama Josephine Budgen "Acts of Love" teoksesta. Kuva esittää digitaalisesti kirjoitettua kirjettä, joka on kirjoitettu mustalla sans serif -fontilla valkoiselle taustalle. Kirje koostuu mustista osioista, jotka piilottavat osan kirjeen sanoista.